PRODUCTS產品中心
產品中心 當前位置: 產品展示>醫療器械>定位與擺位係列 >
乳腺放療托架

碳纖材料                RD/TJ-1

亞克力材料            RD/TJ-2

半碳纖材料            RD/TJ-3

治療部位網格設計,雙支撐可調傾角設計,可調傾角0°-25°共5檔,緊湊型設計使其可進入大部分CT掃描孔進行精確定位,用於乳腺治療固定。