PRODUCTS產品中心
產品中心 當前位置: 產品展示>醫療器械>定位與擺位係列 >
腹部定位板

碳纖材料               RD/-F-3(配250mm長邊條體膜)

                           RD/-F-5(配230mm長邊條體膜)               

亞克力材料           RD/-F-4

直角邊條,塞塊式膜固定,雙腿根部固定,用於腹部治療固定。